برچسب: SOP آزمایشگاه

آزمایش هماتوکریت

آزمایش هماتوکریت | HCT

 هماتوکریت (Hematocrit=HCT)؛ علل افزایش و کاهش آن در آزمایش خون آزمایش هماتوکریت (Hematocrit=HCT) نوعی آزمایش خون(CBC) است که درصد حجمی گلبول های قرمز (RBC) را بررسی می کند. پارامترهای مهم ...

تست اکسیداز | Oxidase Test

تست اکسیداز | Oxidase Test

کاربرد مهم تست اکسیداز در آزمایشگاه تشخیصی تست اکسیداز برای بررسی وجود آنزیم سیتوکروم اکسیداز(انتقال الکترون در تنفس هوازی) استفاده می شود و تست افتراقی برای تمایز گونه های سودوموناس، ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

ایجاد حساب جدید!

پر کردن فرم های زیر برای ثبت نام

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.