برچسب: SOP آزمایشگاه

SOP آزمایشگاه یا (standard operating procedures ) یعنی روش استاندارد آزمایش، که در هر آزمایشگاه برای انجام بهینه آزمایشها و جلوگیری از ایجاد خطا اجرا می گردد.
این دستورالعمل شامل نام روش اصول و اهمیت بالینی آزمایش، مشخصات نمونه، مواد مورد نیاز، روش اجرای آزمایش،تعیین طیف نرمال مقادیر برای انسان های سالم و با توجه به متغیر های مختلف مانند سن ، جنس و….
sop باعث می شود که کارکنان آزمایشگاه آشنایی کاملی نسبت به آزمایشی که انجام میدهند داشته باشند و آزمایش به روش استاندارد و اخرین اطلاعات موجود انجام شود.

SOP مدرکی است که چگونگی انجام یک فعالیت را تشریح مینماید و به منظور یکسان سازی آن در آزمایشگاه ساختار و قالبی ثابت دارد . به عبارتی SOP دستورالعمل ها و راهنما های قدم به قدم برای انجام یک فعالیت مشخص می باشند .

آزمایش هماتوکریت

آزمایش هماتوکریت | HCT

 هماتوکریت (Hematocrit=HCT)؛ علل افزایش و کاهش آن در آزمایش خون آزمایش هماتوکریت (Hematocrit=HCT) نوعی آزمایش خون(CBC) است که درصد حجمی گلبول های قرمز (RBC) را بررسی می کند. پارامترهای مهم ...

تست اکسیداز | Oxidase Test

تست اکسیداز | Oxidase Test

کاربرد مهم تست اکسیداز در آزمایشگاه تشخیصی تست اکسیداز برای بررسی وجود آنزیم سیتوکروم اکسیداز(انتقال الکترون در تنفس هوازی) استفاده می شود و تست افتراقی برای تمایز گونه های سودوموناس، ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

ایجاد حساب جدید!

پر کردن فرم های زیر برای ثبت نام

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.