خبرنامه

درباره ما

داروینو پلتفرم ثبت نام در دوره های آموزشی و پروژه های تحقیقاتی علوم زیستی، آزمایشگاهی و پزشکی است و هدف آن فراهم کردن زیر ساخت مناسب جهت آموزش کاربردی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران، اساتید و دانشجویان با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنین راه اندازی شبکه آزمایشگاهی جهت همکاری در پروژه های تحقیقاتی و تولیدی و افزایش اثربخشی و بهره وری در حوزه تحقیقات می باشد.

بیشتر بخوانید

درباره ما می گویند

داروینو از نگاه مشتریان