برچسب: خدمات آزمایشگاه میکروبیولوژی

تست اکسیداز | Oxidase Test

تست اکسیداز | Oxidase Test

کاربرد مهم تست اکسیداز در آزمایشگاه تشخیصی تست اکسیداز برای بررسی وجود آنزیم سیتوکروم اکسیداز(انتقال الکترون در تنفس هوازی) استفاده می شود و تست افتراقی برای تمایز گونه های سودوموناس، ...

تست اوره آز

تست اوره آز | Urease Test

کاربردهای تست اوره آز  در شناسایی سویه های باکتریایی تست اوره آز و شناسایی باکتری های به چه صورتی است؟ برخی باکتری های آنزیمی به نام اوره آز (urease) تولید ...

تست کواگولاز

تست کواگولاز و DNase

کاربردهای تست کواگولاز و DNase پروتکل انجام آزمایش تست کواگولاز در آزمایشگاه های تشخیص طبی کاربرد دارد و با استفاده از آن می توان استافیلوکوک های بیماری زا(مثبت) را از سویه های ...

تست کاتالاز

تست کاتالاز | Catalase Test

کاربردهای تست کاتالاز و پروتکل انجام آزمایش تست کاتالاز(catalase test) کلید تشخیصی مهمی برای شناسایی و افتراق باکتری ها می باشد برای مثال: می توان استرپتوکوک (کاتالاز منفی) را از استافیلوکوک ...

صفحه 1 از 2 1 2

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

ایجاد حساب جدید!

پر کردن فرم های زیر برای ثبت نام

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.