برچسب: آزمایشگاه میکروبیولوژی

فعالیت‌های صورت گرفته در آزمایشگاه میکروبیولوژی نقش مهمی در نظارت، درمان، کنترل و پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی دارد. در آزمایشگاه میکروبیولوژی به کشت، بررسی و شناسایی میکروارگانیسم‌ها از جمله باکتری، قارچ، مخمر و ویروس اختصاص دارد. آزمایشگاه میکروبیولوژی نقش مهمی در پیشگیری و کنترل موثر عفونت (IPC) دارد.

کاربرد آزمایشگاه میکروبیولوژی چیست؟

جداسازی و توصیف میکروارگانیسم‌های عفونی که توسط آزمایشگاه میکروبیولوژی انجام می‌شود دو نقش مهم دارد:

  • بالینی: مدیریت و درمان عفونت
  • اپیدمیولوژیک: آگاهی از میکروب عفونی موجود در بیمار در بررسی منبع و نحوه انتقال آن
تست اکسیداز | Oxidase Test

تست اکسیداز | Oxidase Test

کاربرد مهم تست اکسیداز در آزمایشگاه تشخیصی تست اکسیداز برای بررسی وجود آنزیم سیتوکروم اکسیداز(انتقال الکترون در تنفس هوازی) استفاده می شود و تست افتراقی برای تمایز گونه های سودوموناس، ...

تست اوره آز

تست اوره آز | Urease Test

کاربردهای تست اوره آز  در شناسایی سویه های باکتریایی تست اوره آز و شناسایی باکتری های به چه صورتی است؟ برخی باکتری های آنزیمی به نام اوره آز (urease) تولید ...

صفحه 1 از 2 1 2

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

ایجاد حساب جدید!

پر کردن فرم های زیر برای ثبت نام

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.