خدمات آزمایشگاهی

بالاترین کیفیت، سریع ترین زمان، کمترین هزینه

یکی از مهمترین دغدغه های پژوهشگران همگام بودن بخش های مختلف پروژه ها برای پیشبرد بهتر آنهاست. اگر قصد برون سپاری بخش هایی از پروژه های خود و یا به فضا و تجهیزات آزمایشگاهی جهت انجام آنها نیاز دارید، به شما کمک می کنیم تا در سریعترین زمان ممکن و با پرداخت کمترین هزینه، بالاترین کیفیت را پیدا کنید. برای مشاوره و دریافت استعلام قیمت با شماره تماس 02128422923 تماس حاصل نمایید.

خدماتی که قابل ارائه می باشد:

1- اجاره بنچ/فضای آزمایشگاهی جهت انجام پروژه

در حال حاضر در اختیار قراردادن بنچ و فضای آزمایشگاهی برای انجام آزمایش های بخش های میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی امکان پذیر می باشد.

2- اجاره دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی

برای انجام آزمایش های مختلفی از جمله انواع استخراج اسیدهای نوکلئیک، بررسی بیان ژن، کشت سلولی

3- انجام انواع تست های آزمایشگاهی مولکولی، سلولی و بافت شناسی، میکروبیولوژی، بیوانفورماتیک، بیوشیمی و هماتولوژی.

تست های بخش مولکولی

1- خدمات استخراج DNA
استخراج  DNAبه عنوان اولین مرحله در پژوهش ها و مطالعات ژنتیکی برای بررسی علل ژنتیکی بیماری­ها، تعیین توالی ژنوم و تشخیص باکتری­ها و ویروس­ها و انجام آزمایشات پدر-مادری و علم پزشکی قانونی از اهمیت اساسی برخوردار استاین  DNA می‌تواند DNA کروموزومی، پلاسمید و یا باکتریوفاژ باشد و می‌تواند از تمام نمونه‌های بیولوژیکی مانند بافت‌های زنده و فیکس‌شده، سلول‌ها، اجزای باکتریایی، ویروسی و سایر نمونه‌ها، استخراج شود. استخراج DNA از خون، سلول و بافت، باکتری ها و گیاهان انجام می پذیرد.


2- خدمات استخراج RNA

استخراج RNA مرحله‌ای کلیدی در پژوهش­ها و مطالعات ژنتیکی به منظور دستیابی به بیان ژن، تنظیمات مرتبط در بیان ژن و ترجمه می‌باشد که طی آن RNA کل موجود در یک نمونه هموژنیزه شده سلولی جدا و تصفیه می‌شود. این روش آزمایشگاهی در بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک و... کاربرد ویژه‌ای دارد و یکی از پیش­نیازهای ضروری در فرآیندهایی همچون PCR وRT-PCR ، نورترن بلاتینگ و دیگر روش­ ها می‌باشد.  


3- سنتز cDNA


4- آزمایش PCR

PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز) یکی از مهم ترین تکنیک ها در شاخه های مختلف ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشد. این تکنیک جهت مطالعاتی که بر روی اسید های نوکلئیک انجام می شوند توسعه یافته است. این تست در یک لوله آزمایش به سادگی و با مخلوط­کردن  DNAبا مجموعه­ای از واکنش دهنده­ها و قرار دادن آن در یک دستگاه ترموسایکلر (دستگاه PCR یک سیستم گرم کننده و خنک کننده بوده که عموما با نام ترمال سایکلر نیز شناخته می شود(انجام می­گیرد. یکی از دلایل ضرورت تکنیک PCR عدم توانایی بررسی نمونه های اسید های نوکلئیک در مقادیر کم توسط انسان می باشد. دستگاه  PCRبا افزایش کپی های DNAیا انواع RNA کمک می کند نمونه ها با سهولت بیشتری قابل بررسی باشند.

در واقع این تکنیک برای بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن خاص در مخلوطی از­DNA ها، تشخیص­های قبل از تولد (تعیین جنسیت، بیماری­ها) و... استفاده می­شود. تکنیک PCR همان همانندسازی در شرایط in vitro است در واقع یعنی تکثیر آنزیمی یک قطعه از DNA که بین دو الیگونوکلئوتید (پرایمرها) قرار گرفته، بنابراین باید با به کارگیری علم بیوانفورماتیک توالی اطراف قطعه مورد نظرمان را پیدا کنیم و با طراحی پرایمر برای آنها و اعمال سیکل­های مکرر حرارتی قطعه را تکثیر کنیم.

انواع آزمایش های قابل انجام:

Master PCR (Conventional)

Clony PCR

Nested PCR

PCR RFLP

PCR ARMS

PCR Tetra ARMS

real-time PCR (Syber Green)

real-time PCR (TaqMan Prob)

DNA Bisulfite Treatment (HRM)

5- الکتروفورز
الکتروفورز از شناخته شده‌ترین روش‌های آزمایشگاهی برای جداسازی بیومولکول‌ها است. در واقع الکتروفورز حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی است. همانطور که می دانید ماکرومولکول­های زیستی مانند DNA و پروتئین­ها باردار هستند و می توان با قرار دادن آن‌ها در یک میدان الکتریکی و با روش الکتروفورز، بر اساس خواص فیزیکی مانند شکل فضایی، وزن مولکولی و بار الکتریکی، تفکیک کرد. 
AGE / Agarose Gel
PAGE/ Acryle Amid

بخش بیوانفورماتیک
انواع طراحی پرایمر
Primer Design (Master PCR, Clony PCR, Nested PCR, PCR RFLP, PCR ARMS, Tetra PCR ARMS, real-time PCR, Micro RNA)