نوع دوره‌ها
 • همه
 • دوره های پایه برای مبتدیان
 • دوره‌های مجازی وبیناری و قابل دانلود
 • دوره‌های ارتقاء و بروزرسانی
دسته بندی دوره‌ها
 • همه
 • بیوانفورماتیک
 • ژنتیک مولکولی
 • سیتوژنتیک
 • میکروبیولوژی
 • توسعه فردی
 • مهندسی ژنتیک و کلونینگ
 • کشت سلول و بافت شناسی
 • بیوتکنولوژی
 • داروسازی
 • علوم آزمایشگاهی
3 نظرات
620,000 تومان
558,000 تومان
3 نظرات
189,000 تومان
3 نظرات
1,700,000 تومان
1,530,000 تومان
3 نظرات
330,000 تومان
247,500 تومان
3 نظرات
520,000 تومان
468,000 تومان