نوع دوره‌ها
 • همه
 • دوره های پایه برای مبتدیان
 • دوره‌های مجازی وبیناری و قابل دانلود
 • دوره‌های ارتقاء و بروزرسانی
دسته بندی دوره‌ها
 • همه
 • بیوانفورماتیک
 • ژنتیک مولکولی
 • سیتوژنتیک
 • میکروبیولوژی
 • توسعه فردی برای بیولوژیست ها
 • مهندسی ژنتیک و کلونینگ
 • کشت سلول و بافت شناسی
 • بیوتکنولوژی
 • داروسازی
 • علوم آزمایشگاهی
3 نظرات
1,500,000 تومان
1,275,000 تومان
3 نظرات
1,500,000 تومان
1,350,000 تومان
3 نظرات
1,500,000 تومان
1,350,000 تومان
3 نظرات
720,000 تومان
648,000 تومان
3 نظرات
4,200,000 تومان
3,780,000 تومان
3 نظرات
3,800,000 تومان
3,610,000 تومان