نوع دوره‌ها
 • همه
 • دوره های پایه برای مبتدیان
 • دوره‌های مجازی وبیناری و قابل دانلود
 • دوره‌های ارتقاء و بروزرسانی
دسته بندی دوره‌ها
 • همه
 • بیوانفورماتیک
 • ژنتیک مولکولی
 • سیتوژنتیک
 • میکروبیولوژی
 • توسعه فردی برای بیولوژیست ها
 • مهندسی ژنتیک و کلونینگ
 • کشت سلول و بافت شناسی
 • بیوتکنولوژی
 • داروسازی
 • علوم آزمایشگاهی
3 نظرات
330,000 تومان
247,500 تومان
3 نظرات
109,000 تومان
76,300 تومان
3 نظرات
600,000 تومان
420,000 تومان
3 نظرات
102,000 تومان
71,400 تومان
3 نظرات
299,000 تومان
209,300 تومان
3 نظرات
1,500,000 تومان
1,275,000 تومان
3 نظرات
1,500,000 تومان
1,350,000 تومان
3 نظرات
1,500,000 تومان
1,350,000 تومان