نوع دوره‌ها
 • همه
 • دوره های پایه برای مبتدیان
 • دوره‌های مجازی وبیناری و قابل دانلود
 • دوره‌های ارتقاء و بروزرسانی
دسته بندی دوره‌ها
 • همه
 • بیوانفورماتیک
 • ژنتیک مولکولی
 • سیتوژنتیک
 • میکروبیولوژی
 • توسعه فردی برای بیولوژیست ها
 • مهندسی ژنتیک و کلونینگ
 • کشت سلول و بافت شناسی
 • بیوتکنولوژی
 • داروسازی
 • علوم آزمایشگاهی
3 نظرات
750,000 تومان
600,000 تومان
3 نظرات
650,000 تومان
520,000 تومان
3 نظرات
300,000 تومان
225,000 تومان
3 نظرات
189,000 تومان
132,300 تومان
3 نظرات
2,500,000 تومان
2,250,000 تومان