اطلاعات آزمایشگاه

  • تلفن 02128428205
  • ایمیل BioinfCamp@gmail.com
  • کد اقتصادی
  • آدرس تهران، دانشکده فنی دانشگاه تهران