اطلاعات آزمایشگاه

  • تلفن 02128422923
  • ایمیل
  • لینک وب سایت
  • کد اقتصادی
  • آدرس تهران، بزرگراه آیت الله مدرس (شمالی) ، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)،