اطلاعات آزمایشگاه

  • تلفن 09198401107
  • ایمیل
  • کد اقتصادی
  • آدرس تهران_فلکه دوم صادقیه