توضیحات دوره

  • مدت زمان دوره 2 ساعت
  • حجم 200 MB
  • تعداد فایل 5
  • زبان فارسی

آموزش کار با سایت CADD

آموزش کار با سایت Mutation taster

آموزش کار با سایت PROVEAN

آموزش کار با سایت SIFT

آموزش کار با سایت Polyphen

ویدیوها

دانلود فقط برای اعضاء امکان پذیر است
دانلود فقط برای اعضاء امکان پذیر است
دانلود فقط برای اعضاء امکان پذیر است
دانلود فقط برای اعضاء امکان پذیر است
دانلود فقط برای اعضاء امکان پذیر است

مدرس

ندا فرج نژاد
مدرس
دسته بندی

نظرات