اطلاعات آزمایشگاه

  • تلفن 02188331832
  • ایمیل bornabiotech@gmail.com
  • کد اقتصادی
  • آدرس تهران- کارگرشمالی- ابتدای امیرآباد- بالاتر از کوچه دوم، ساختمان 1839 - طبقه پنجم