دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

تفاوت کارآموزی و کارگاه آموزشی از دیدگاه داروینو

کارآموزی ( دوره های میان مدت و بلند مدت) و کارگاه آموزشی (دوره های کوتاه مدت) از دیدگاه داروینو


کارآموزی

اصطلاحات دیگری از قبیل دوره های تکمیلی، دوره های فن آموزی و دوره های مهارت آموزی برای کارآموزی به کار برده می شود که منظور دوره های آموزشی میان مدت و بلند مدت می باشد. کارآموزی روشی آموزشی است که در آن کارآموزان و اشخاصی که در جستجوی بدست آوردن مهارت تخصصی هستند، به همراه کسب علم و دانش و معلومات، تجربه فعالیت عملی را نیز می آموزند. افرادی که متقاضی دوره های کارآموزی می باشند، بر اساس رشته تحصیلی خود یا یک زمینه تخصصی، دوره کارآموزی مورد نظر خود را انتخاب کرده و مهارت های مربوط به آن را کسب می کنند. به منظور پیشرفت بیشتر در دوره های کارآموزی، آموزش های تئوری (نظری) نیز برای کارآموز در نظر گرفته می شود.

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی یا ورکشاپ یک دوره کوتاه مدت و فشرده آموزشی در زمینه خاصی است و یا به عبارتی دیگر  کارگاه (ورکشاپ) رویدادی کوتاه مدت است که به منظور آموزش تعدادی از افراد برگزار می شود. از جمله ویژگی های یک کارگاه آموزشی مناسب و معقول می توان به یادگیری تعاملی، طوفان فکری، حل مسئله و ارائه ایده های کارآمد اشاره کرد.

تفاوت کارآموزی ( دوره های میان مدت و بلند مدت) و کارگاه آموزشی (دوره های کوتاه مدت) از دیدگاه داروینو:

به طور معمول برای گذراندن یک کارگاه آموزشی به ۱ تا ۳ روز زمان نیاز دارید و هدف از برگزاری کارگاه های آموزشی، آشنایی با یک مهارت یا تکنیک تخصصی و یا رفع اشکالات (Troubleshooting) تکنیکی است که پژوهشگر از قبل به آن مسلط است؛ در غیر اینصورت جهت آموزش تکمیکی و یادگیری و تسلط به تکنیک های مختلف دوره های کارآموزی و کارورزی پیشنهاد می شود. لازم به ذکر است برای گذراندن دوره های میان مدت و بلند مدت به ۱ تا ۶ ماه آموزش، بسته به نوع تکنیک های آموزشی و سرفصل ها نیاز دارید و دوره های آموزشی می توانند ۲۰ تا ۲۰۰ ساعت باشند.

پیشنهاد داروینو به مخاطبین عزیز، استفاده از اطلاعات موجود در وبسایت و دریافت مشاوره های رایگان تیم داروینو قبل از اقدام به ثبت نام در دوره ها و کارگاه های آموزشی می باشد که با انتخاب صحیح در راه یادگیری و آموزش قدم بگذارید.