داروین‌لند

باشگاه مخاطبین خاص داروینو

کاربران داروینو با عضویت در باشگاه مخاطبین داروینو (داروین‌لند) امکان دسترسی به سطوح مختلفی با مزایای متفاوت را خواهند داشت.

برای اطلاع بیشتر از طرح‌های عضویت داروینو، به شرح کوتاهی از این عضویت‌ها می‌پردازیم:

در ابتدا در توضیحی خواهیم گفت الگوریتم ژنتیکی چیست و چه ارتباطی با عضویت‌های داروینو دارد؟

مفهوم الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک (GA)، یک الگوریتم جستجوی ابتکاری قابل انطباق است که بر اساس ایده‌های تکاملی انتخاب طبیعی و ژنتیک طراحی شده است.

الگوریتم‌های ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکاملی است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت، جهش زیست‌شناسی و اصول انتخابی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌شود. طبیعت، مناسب‌ ترین‌ها (Fittest) را انتخاب می‌کند نه بهترین‌ها را. قانون انتخاب طبیعی بدین صورت است که تنها گونه‌هایی از یک جمعیت ادامه نسل می‌دهند که بهترین خصوصیات را داشته باشند و آنهایی که این خصوصیات را نداشته باشند، به تدریج و در طی زمان از بین می‌روند. گاهی اوقات جهش‌هایی نیز در کروموزوم ‌ها روی می‌دهد که ممکن است باعث بهتر شدن نسل بعدی شوند. الگوریتم ژنتیک نیز با استفاده از این ایده اقدام به حل مسائل می‌کند.

الگوریتم‌های فرگشتی از مکانیزم‌ها و عملیات ابتدایی برای حل مسئله استفاده می‌کنند و در طی یک سری از تکرارها به راه حل مناسب برای مسئله میرسند. این الگوریتم‌ها غالبا از یک جمعیت حاوی راه حل‌های تصادفی شروع می‌کنند و در طی هر مرحله تکرار سعی در بهتر کردن مجموعه راه حل‌ها دارند.

الگوریتم‌‌های ژنتیک به منظور تقلید از برخی فرآیندها که در تکامل طبیعی موجودات زنده مشاهده می‌شد، ابداع شدند. ایده اصلی الگوریتم ژنتیک (GA)، استفاده از قدرت فرآیند تکامل برای حل مسائل بهینه‌ سازی است. پدر الگوریتم ژنتیک اولیه، John Holland است که آن را در اوائل دهه ۱۹۷۰ میلادی ابداع کرد.

حال با توجه به توضیحات داده شده طرح‌های عضویت داروینو نیز بر همین اساس طبق الگوریتم‌های ژنتیکی تعریف شده‌اند. با توجه به این که هر کدام از این الگوریتم‌‌های ژنتیکی بنا به شایستگی ارگانیسم غربالگری انجام داده، عضویت‌‌های داروینو هم بر اساس میزان درخواست مخاطبین داروینو و میزان فعالیت‌هایی که در آنها انجام می‌گیرد، سطح بندی خواهند شد تا بتوانند بهترین نوع مشارکت را برای عضویت در سیستم انتخاب کنند.