توضیحات دوره

  • مدت زمان دوره 15 ساعت
  • حجم 200 MB
  • تعداد فایل 0
  • زبان فارسی

سرفصل:

مقدمه اي بر طراحی دارو
آشنایی با انواع روش های طراحی دارو (براساس ساختار،بر اساس لیگاند)
آشنایی با فرمت های مختلف مولکولهای شیمیایی
آشنایی با انواع دیتابیس های دارویی
آشنایی با دیتابیس های ماکرومولکولی
مبانی تئوری داکینگ، اصول غربال گري مجازي
آشنایی و آموزش روش های طراحی و بهینه سازی مولکولی
 آموزش بهینه سازی و آماده سازی ماکرو مولکول
آشنایی و آموزش Autodock و Vina
آموزش داکینگ بروی پروتئین
آموزش کار با LIGPLOT
آموزش استخراج و آنالیز نتایج
آموزش استفاده از PyRx برای غربالگری مجازی
آموزش کار با LIGPLOT+
 آشنایی و آموزش openbabel
آموزش غربالگری مجازی فارماکوفوری ساختار محور باZincPharmer
آموزش غربالگری مجازی فارماکوفوری لیگاند محور با PharmaGist
آموزش غربالگری مجازی بر اساس شکل ساختار محور با Pharmit

 

ویدیوها

مدرس

محسن یزدانی
مدرس
دسته بندی

نظرات