4,400,000 تومان

3,960,000 تومان

ژن پژوهان ابن سینا (ویتروژن)
http://ebnesinagenelab.com/

توضیحات دوره

  • ظرفیت دوره 3 نفر
  • ارزیابی دارد
  • زبان فارسی
  • مدت زمان دوره 40 ساعت
  • تاریخ شروع 11 بهمن، 1400
  • تاریخ پایان 25 بهمن، 1400
سرفصل ها
زمان و مکان
امکانات
  • صدور گواهینامه معتبر

مدرس

شاهده عباسی
مدرس
دسته بندی

نظرات