6,000,000 تومان

5,400,000 تومان

ژن پژوهان ابن سینا (ویتروژن)
http://ebnesinagenelab.com/

توضیحات دوره

  • ظرفیت دوره 3 نفر
  • ارزیابی دارد
  • زبان فارسی
  • مدت زمان دوره 120 ساعت
  • تاریخ شروع 16 بهمن، 1400
  • تاریخ پایان 23 اسفند، 1400
سرفصل ها

بخش مولکولی:

اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه و آموزش کار با دستگاه ها

آموزش محلول سازی

استخراج DNA به همراه ارزیابی کیفی و کمی

اصول آزمایش PCR

طراحی پرایمر تحت وب و آفلاین (نرم افزاری)

آنالیز سکانس با نرم افزار Chromas و Finch TV

انواع PCR و اصول انجام آنها (Master PCR, ARMS PCR, Tetra ARMS PCR, RFLP PCR)

استخراج RNA و سنتز cDNA

اصول Real-time PCR به همراه آنالیز نتایج با نرم افزارهای اکسل و SPSS  

رفع ایرادات احتمالی (Trouble shooting) آزمایش Real-time PCR


بخش سلولی:

آشنایی با اصول کشت سلولی و انواع رده های سلولی

آموزش پاساژ سلولی

بررسی اثر سمیت  داروها (MTT Assay)

تفسیر نتایج

زمان و مکان
امکانات
  • صدور گواهینامه از انجمن ژنتیک ایران

مدرس

بهناز مطهری
مدرس
دسته بندی

نظرات