4,200,000 تومان

3,696,000 تومان

ژن پژوهان ابن سینا (ویتروژن)
http://ebnesinagenelab.com/

توضیحات دوره

  • ظرفیت دوره 1 نفر
  • ارزیابی دارد
  • زبان فارسی
  • مدت زمان دوره 60 ساعت
  • تاریخ شروع 18 بهمن، 1400
  • تاریخ پایان 11 اسفند، 1400
سرفصل ها

اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه (بایو هازارد)

آموزش کار با دستگاه های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

اصول محلول سازی

استخراج DNA

ارزیابی کیفی و کمی اسیدهای نوکلئیک

آنالیز سکانس(توالی یابی) با نرم افزار کروماس و Finch TV

انواع PCR و اصول انجام آنها (Master PCR, ARMS PCR, Tetra ARMS PCR, RFLP PCR)

طراحی پرایمر تحت وب و آفلاین (نرم افزاری) 

استخراج RNA و سنتز cDNA

اصول Real-time PCR به همراه آنالیز نتایج

عیب یابی (Trouble shooting) آزمایش Real-time PCR

زمان و مکان
امکانات
  • صدور گواهینامه از انجمن ژنتیک ایران
  • پشتیبانی به مدت 3 ماه پس از اتمام دوره

مدرس

بهناز مطهری
مدرس
دسته بندی

نظرات