3,200,000 تومان

2,560,000 تومان

ژن پژوهان ابن سینا (ویتروژن)
http://ebnesinagenelab.com/

توضیحات دوره

  • ظرفیت دوره 1 نفر
  • ارزیابی ندارد
  • زبان فارسی
  • مدت زمان دوره 40 ساعت
  • تاریخ شروع 18 بهمن، 1400
  • تاریخ پایان 11 اسفند، 1400
سرفصل ها

میکروارگانیسم های شاخص

آموزش های پایه آشنایی با آزمایشگاه میکروبیولوژی(شناخت مواد و کیت های مورد استفاده)

آموزش نحوه ساخت انواع محیط های کشت میکروبی

آموزش انواع کشت های رایج بر روی محیط کشت های مختلف

آموزش انواع روش های رنگ آمیزی باکتری ها (رنگ امیزی گرم