1,800,000 تومان

1,530,000 تومان

ژن پژوهان ابن سینا (ویتروژن)
http://ebnesinagenelab.com/

توضیحات دوره

  • ظرفیت دوره 1 نفر
  • ارزیابی ندارد
  • زبان فارسی
  • مدت زمان دوره 24 ساعت
  • تاریخ شروع 23 بهمن، 1400
  • تاریخ پایان 27 بهمن، 1400
سرفصل ها

اصول آزمایش و آشنایی با انواع روش های Real-Time PCR

استخراج RNA و سنتز cDNA

طراحی پرایمر و پروب

انجام Real-time PCR به همراه آنالیز نتایج

Trouble shooting آزمایش Real-time PCR

مینی پروژه

زمان و مکان
امکانات
  • صدور گواهینامه ژن پژوهان ابن سینا

مدرس

بهناز مطهری
مدرس
دسته بندی

نظرات