توضیحات دوره

  • ظرفیت دوره 1 نفر
  • ارزیابی ندارد
  • زبان فارسی
  • مدت زمان دوره 6 ساعت
  • تاریخ شروع 10 بهمن، 1400
  • تاریخ پایان 12 بهمن، 1400
سرفصل ها

آشنایی با انواع روش های تعیین توالی ژنوم

آموزش آنالیز سکانس با نرم افزار Chromas

آموزش آنالیز سکانس با نرم افزار FinchTV

مینی پروژه

زمان و مکان
امکانات
  • صدور گواهینامه ژن پژوهان ابن سینا
  • پشتیبانی به مدت یک ماه

مدرس

بهناز مطهری
مدرس

نظرات