برچسب: اسیدهای نوکلئیک

اسیدهای نوکلئیک یا نوکلئیک اسیدها (Nucleic acid) به زنجیره‌های طویل مولکولی یک یا دورشته‌ای گفته می‌شود که از به هم پیوستن تعداد زیادی نوکلئوتید تشکیل شده‌است. اسیدهای نوکلئیک در همهٔ جانداران یافت می‌شوند. در واقع نوکلئوتیدها واحدهای مونومری اسیدهای نوکلئیک به‌شمار می‌آیند؛ که دارای سه زیرواحد ساختمانی هستند: قند پنج‌کربنهٔ پنتوز، باز هتروسیکلیک و گروه فسفات استر.

در ساختمان این اسیدها دو نوع قند پنتوز دیده می‌شود. قند موجود در RNA از نوع ریبوز و در DNA از قند مشابهی به‌نام دئوکسی‌ریبوز وجود دارد. پیشوند دئوکسی نمایشگر فقدان یک  اکسیژن در جایگاه ۲ است. در DNA و RNA بازها از طریق پیوند بتاان گلیکوزیدی با برداشت یک مولکول آب از پنتوز و باز تشکیل می‌گردند.

پیریمیدین

دو دسته از بازهای مهم و اصلی در این اسیدها، پورین‌ها و پیریمیدین‌ها هستند.

پورین

پورین‌ها شامل بازهای آدنین و گوانین هستند که در آران‌ای و دی‌ان‌ای وجود دارند. سیتوزین، یوراسیل و تیمین سه باز پیریمیدینی مهم هستند. سیتوزین در RNA و دی‌ان‌ای وجود دارد؛ در حالی که یوراسیل تنها در آران‌ای و تیمین در دی‌ان‌ای یافت می‌شود. در موارد نادر ممکن است تیمین در RNA و یوراسیل در DNA نیز دیده شود.

روز جهانی DNA

روز جهانی DNA

روز جهانی DNA، مناسبتی ویژه برای بیولوژیست ها موسسه ملی تحقیقات ژنوم انسان(NHGRI) آمریکا، پس از تصویب قطعنامه های همزمان کنگره 108 مبنی بر تعیین روز 25 آوریل به عنوان ...

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

ایجاد حساب جدید!

پر کردن فرم های زیر برای ثبت نام

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.