اکثر اندام های ایجاد شده در آزمایشگاه (in-vitro) معمولا در سایز های کوچک ساخته می شوند و قابل استفاده برای پیوند در بدن موجود زنده نمی باشند. مشکل دیگر این اندام ها اکسیژن رسانی به بدن است که غالبا زمانی که در بدن قرار می گیرند نمی توانند اکسیژن لازم را برای بدن موجود زنده مهیا کنند.
اخیرا گروهی از محققان موسسه ویس(Wyss) دانشگاه هاروارد با استفاده از روشی توانستند راهکاری یابند تا رگ های خونی را روی بافت های زنده، به طور سه بعدی چاپ می کند.
این روش که نام SWIFT را به آن دادند دانشمندان را قادر می کند تا اندام هاییی با ابعاد بزرگتر و کارامد تری بسازند.
این گروه توانستند با این روش یک بافت قلب بسازند که می توانست در یک دوره هفت روزه ضربان داشته باشد و سپس سلول های بنیادی را در آن قالب جایگذاری کردند و سپس جوهر چاپ را با استفاده از چاپ سه بعدی در ماتریکس الگوبرداری کردند و در نهایت بعد از برداشتن جوهر کانال هایی ایجاد شد که به عنوان رگ های خونی عمل می کنند.

https://www.google.com/amp/s/www.engadget.com/amp/2019/09/06/harvard-scientists-have-found-a-better-way-to-3d-print-organs/