سایت EMBL – EBI امکان دسترسی به اطلاعات عمومی در رابطه با رشته زیست شناسی در دنیا را برای دانشمندان و پژوهشگران به صورت رایگان فراهم کرده و محدوده ای شامل  انجام تحقیقات پایه ای، آموزش حرفه ای بیوانفورماتیک و اشتراک گذاری سرویس ها و ابزارهای مرتبط فعالیت می کند.

سایت (EBI: European Molecular Biology Laboratory) یک مرکز تحقیقاتی بین المللی و بین رشته ایست که به وسیله 23 کشور عضو و دو کشور وابسته پایه گذاری شده است. این سایت عضو آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی اروپا است. این مرکز در Wellcome Genome Campus  هینکستون دانشگاه کمبریج انگلستان واقع شده است. این محل بیشترین تعداد دانشمندان و تکنسین ها در حوزه ژنومیک را در خود جای داده است.

مرکز EBI:

به پیشرفت تکنولوژی و صنعت کمک می کند.

حامی محققان در پروژه های زیست شناسی تحقیق محور است.

دوره های بیوانفورماتیک پیشرفته برای دانشمندان در هر سطحی برگزار می کند.

بانک اطلاعاتی و سرویس های بیوانفورماتیک خود را برای جامعه دانشمندان به شکل رایگان ارائه می دهد.

 

آدرس سایت  www.ebi.ac.uk