باشگاه مخاطبین داروینو

کاربران داروینو با عضویت در باشگاه مخاطبین داروینو (داروین‌لند) امکان دسترسی به سطوح مختلفی با مزایای متفاوت را خواهند داشت.

برای اطلاع بیشتر از طرح‌های عضویت داروینو، به شرح کوتاهی از این عضویت‌ها می‌پردازیم:

در ابتدا در توضیحی خواهیم گفت الگوریتم ژنتیکی چیست و چه ارتباطی با عضویت‌های داروینو دارد؟

مفهوم الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک (GA)، یک الگوریتم جستجوی ابتکاری قابل انطباق است که بر اساس ایده‌های تکاملی انتخاب طبیعی و ژنتیک طراحی شده است.

الگوریتم‌های ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکاملی است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت، جهش زیست‌شناسی و اصول انتخابی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌شود. طبیعت، مناسب‌ ترین‌ها (Fittest) را انتخاب می‌کند نه بهترین‌ها را. قانون انتخاب طبیعی بدین صورت است که تنها گونه‌هایی از یک جمعیت ادامه نسل می‌دهند که بهترین خصوصیات را داشته باشند و آنهایی که این خصوصیات را نداشته باشند، به تدریج و در طی زمان از بین می‌روند. گاهی اوقات جهش‌هایی نیز در کروموزوم ‌ها روی می‌دهد که ممکن است باعث بهتر شدن نسل بعدی شوند. الگوریتم ژنتیک نیز با استفاده از این ایده اقدام به حل مسائل می‌کند.

الگوریتم‌های فرگشتی از مکانیزم‌ها و عملیات ابتدایی برای حل مسئله استفاده می‌کنند و در طی یک سری از تکرارها به راه حل مناسب برای مسئله میرسند. این الگوریتم‌ها غالبا از یک جمعیت حاوی راه حل‌های تصادفی شروع می‌کنند و در طی هر مرحله تکرار سعی در بهتر کردن مجموعه راه حل‌ها دارند.

الگوریتم‌‌های ژنتیک به منظور تقلید از برخی فرآیندها که در تکامل طبیعی موجودات زنده مشاهده می‌شد، ابداع شدند. ایده اصلی الگوریتم ژنتیک (GA)، استفاده از قدرت فرآیند تکامل برای حل مسائل بهینه‌ سازی است. پدر الگوریتم ژنتیک اولیه، John Holland است که آن را در اوائل دهه ۱۹۷۰ میلادی ابداع کرد.

حال با توجه به توضیحات داده شده طرح‌های عضویت داروینو نیز بر همین اساس طبق الگوریتم‌های ژنتیکی تعریف شده‌اند. با توجه به این که هر کدام از این الگوریتم‌‌های ژنتیکی بنا به شایستگی ارگانیسم غربالگری انجام داده، عضویت‌‌های داروینو هم بر اساس میزان درخواست مخاطبین داروینو و میزان فعالیت‌هایی که در آنها انجام می‌گیرد، سطح بندی خواهند شد تا بتوانند بهترین نوع مشارکت را برای عضویت در سیستم انتخاب کنند.

این الگوریتم در واقع به مفهوم انتخاب مناسب‌ترین فرد در یک جامعه است که با ساخت یک جمعیت جدید اجازه داده شده بهترین ارگانیسم در یک نسل، بدون تغییر به نسل بعدی انتقال داده شود.

حال با در نظر گرفتن این توضیح، این عضویت در واقع به مفهوم برگزیدن بهترین افراد در هر گروه است که بعد از انتخاب به عضویت گروه‌هایی با مزایای بالاتر در‌می‌آیند، بعلاوه این عضویت کمک به غربالگری افرادی خواهد کرد که بنا به دلایلی نیاز به عضویت در مراتب بالاتر را ندارند تا بدین منظور افراد شایسته‌تری در هر سطح عضویت، باقی بمانند. افراد در این سطح عضویت شرایط مناسب برای ماندن و ادامه طرح‌های بعدی را خواهند داشت.

از جمله مزایای این طرح عضویت به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 • اعتبار هدیه اکانت: ۵۰,۰۰۰ تومان

 • بن تخفیف خرید کتاب تا سقف ۵۰۰,۰۰۰ تومان

 • تخفیف ۲۰ درصدی خرید از فروشگاه IBSTAMP

 • تخفیف ۵ درصدی شرکت در دوره های آموزشی

یک‌ماهه-۲۰۰۰۰
سه‌ماهه-۵۰۰۰۰
شش‌ماهه-۹۰۰۰۰

در الگوریتم‌های ژنتیک به مفهوم عضوی است که تطابق و تناسب بیشتری را با سایر افراد گروه نشان دهد که با توجه به داشتن ویژگی‌های خاص برای ماندن در این سطح عضویت شایستگی بالایی خواهد داشت و این طرح عضویت گزینه مناسبی خواهد بود.

از جمله مزایای این طرح عضویت به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 • اعتبار هدیه اکانت: ۷۰,۰۰۰ تومان

 • بن تخفیف خرید کتاب تا سقف ۷۰۰,۰۰۰ تومان

 • تخفیف ۲۰ درصدی خرید از فروشگاه IBSTAMP

 • تخفیف ۱۰ درصدی شرکت در دوره های آموزشی

 • تخفیف ۵ درصدی استفاده از خدمات آزمایشگاهی

یک‌ماهه-۴۰۰۰۰
سه‌ماهه-۱۰۰۰۰۰
شش‌ماهه-۱۵۰۰۰۰

از دیگر مفاهیم مورد استفاده در الگوریتم‌های ژنتیکی است که به مفهوم اعضایی با قدرت تطبیق بالاتر و توانایی کسب مهارت تحت شرایط مختلف را دارا می‌باشد که بدین ترتیب این عضو به طور خود به خودی از سایر افراد متمایز و تفکیک شده و دسترسی بالایی را در این سطح عضویت خواهد داشت.

از جمله مزایای این طرح عضویت به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 • اعتبار هدیه اکانت: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • بن تخفیف خرید کتاب تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • تخفیف ۲۰ درصدی خرید از فروشگاه IBSTAMP

 • تخفیف ۱۰ درصدی شرکت در دوره های آموزشی

 • تخفیف ۱۰ درصدی استفاده از خدمات آزمایشگاهی

 • تخفیف ۵ درصدی خرید لوازم و مواد آزمایشگاهی

یک‌ماهه-۶۰۰۰۰
سه‌ماهه-۱۵۰۰۰۰
شش‌ماهه-۲۵۰۰۰۰

در انتها این طرح به مفهوم انتخاب بهترین فرد است که در طی رقابتی سالم با سایر افراد گروه، خود را به درجه بالایی از مهارت‌ها رسانده است و دارای مجموعه‌ای از صفات است که دارای بالاترین دسترسی در میان سایر افراد می‌باشد.

از جمله مزایای این طرح عضویت به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

 • اعتبار هدیه اکانت: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

 • بن تخفیف خرید کتاب تا سقف ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 • تخفیف ۲۰ درصدی خرید از فروشگاه IBSTAMP

 • تخفیف ۱۵ درصدی استفاده از خدمات آزمایشگاهی

 • تخفیف ۱۰ درصدی شرکت در دوره های آموزشی

 • تخفیف ۱۰ درصدی خرید لوازم و مواد آزمایشگاهی

 • پکیج آموزشی کارآفرینی به ارزش ۲۵۰ هزار تومان

 • روپوش آزمایشگاهی ویژه داروینو

شش‌ماهه-۵۰۰۰۰۰