مدیر سایت

About مدیر سایت

This author has not yet filled in any details.
So far مدیر سایت has created 48 blog entries.

تکنیک و نحوه تشخیص و مقابله با آلودگی های قارچی و باکتریایی

در آلودگی های باکتریایی تعداد زیادی باکتری شناور در بررسی میکروسکوپی دیده میشه و محیط کشت فلاسک کدر غبار آلود است.

تکنیک Nested PCR

مواقعی که کیفیت DNA ما مناسب نیست ، استفاده ازاین تکنیک میتواند باعث افزایش تولید محصول هدف تا چندین برابر محصول تولید شده درPCR معمولی شود.

تکنیک رنگ آمیزی اسید فاست

تکنیک رنک آمیزی اسید فاست، یکی از مهمترین روش های تشخیصی میکوباکتریوم توبرکلوزیس از میکوباکتریوم لپره محسوب میشود.

رفع مشکلات (trubleshooting)سیتوژنتیک_ تکنیک کاریوتایپ_ کشت نمونه خون محیطی

برای اینکه اشکالات کارمون و پیدا کنیم از جدول trobleshooting استفاده میکنیم.

معرفی شخصیت دکتر داریوش فرهود

دکتر فرهود در فروردین سال ۱۳۱۷ تو یک خانواده فرهیخته متولد شدن،ایشون علاوه برحوزه تخصیصشون روانشناس هم هستن.

تکنیک شناسایی و تعیین هویت سلول ها -بخش پایانی

ایزوآنزیم ها گروهی از آنزیم ها هستن که در گونه های مختلف جانداران وجود دارن.