مراکز همکار

Total store showing: 8

 • داروینو

  تهران, ایران

  ۰۲۱۲۸۴۲۲۹۲۳

 • مرکز درمان جامع هموفیلی

  ۵.۰۰ out of 5

  خیابان زرتشت,
  تهران,
  تهران, ایران

  ۰۹۳۷۲۶۱۱۶۸۵

 • پارس پیوند

  میدان توحید-خیابان توحید-کوچه حاج رضایی-پلاک ۱۸-طبقه اول-واحد۲,
  تهران,
  تهران, ایران

  ۰۲۱۴۰۶۶۰۴۹۰

 • مجموعه ژن آرا

  تهران, ایران

  ۰۹۳۹۸۶۶۸۷۳۷

 • دیتا

  تهران,
  تهران, ایران

  ۰۹۱۲۵۰۵۰۹۵۵

 • وندیداز

  تهران . خیابان فردوسی . خیابان نوفل لوشاتو . کوچه مسعود سعد . پلاک ۱۲,
  تهران,
  تهران, ایران

  ۹۳۷۵۰۴۴۲۵۰

 • ژن پژوهان ابن سینا

  میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز, پلاک ۱۵۴۷، مجتمع پژوهشکده های دانشگاه، طبقه چهارم ، واحد ۲۴ مجموعه علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی ژن پژوهان ابن سینا
  تهران,
  تهران, ایران

  ۰۲۱۸۸۹۸۷۹۲۶

 • دیاکو

  چمران,
  رشت,
  گیلان, ایران

  ۰۹۱۱۲۳۹۹۱۶۳